Goboski pracuj for Black Desert power leveling ? szybko ale ma?o staminy, Gigganci pracuj? wolniej ale staminki maja du?o.

Nabijanie poziomów workerów szybko leci na kopaniu rudy itp. Jedyne co za to p?acisz to czas i piwsko a przy okazji zbieraj? zasoby które mo?esz przerabia? na inne rzeczy i sprzedawa? na AH.

Tu ma?a uwaga, niestety w zwi?zku z regulacj? cen i 30% podatkiem na AH, zawsze końcowy Itemek cz?sto mniej ni? sk?adniki do niego, lub jest na granicy op?acalno?ci jak niemasz ogromnej mocy przerobowej. Np innych postaci które masz stricte dla energii i Processingu.

Taki jeden na forum BDO ma chyba juz 9 postaci i non stop co? przerabia itp.Our home site is :http://www.blackdesertsale.com/